• keşfi:
  • Güçlü yanlar. Zayıflıklar. Fırsatlar.
   Tehditler. Ürün özellikleri. Gizli silahlar.
   Para analizi. Marka algısı. Tüketici içgörüleri.
   Küresel trendler. Kültürel etkiler.
 • vaadi:
  • En güçlü ve sürdürülebilir tüketici faydası.
   Özgün. Rekabetçi. Fonksiyonel.
   Duygusal/ideolojik
 • karakteri:
  • Tarz.
   Ruh hali.
   Ses tonu.
   Görünüm ve hissiyat.
   Tavır.
 • aksiyonu:
  • Doğru mesajı, doğru kişiye,
   doğru zamanda, doğru araçla iletmek.
   Tüketicinin duygu ve fikrini etkileyebilecek
   kader anlarını tespit etmek.
   İletişim mecralarını iyi tanımak,
   gerekirse kendi mecranı yaratmak.
   Marka deneyimini yaşatmak.